• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت

  ورود به سیستم
  نام کاربري:
  کلمه عبور:
  ورود به سيستم
  کد عبور خود را فراموش کرده ام


  بخش تحقيقات جنگل و مرتع

   

   

   

  Introduction of Forest and Rangeland Research Department

  Activity of Forest and Rangeland Research Department is begun from April 1983 with the formation of Yazd Agricultural and Natural Resources Research Center in the ministry of Agriculture. In 1991, this department was transferred to the Agricultural and Animal Research Center in Ministry of Jahad-e-Sazandegi. After the merger of Ministries of Agriculture and Jahad-e-Sazandegi (2003), this department with name of the Forest and Rangeland Department continues to work in merged collection of Yazd Research Agricultural and Natural Resources Center (Ministry of Jahad – E- Agriculture). This department addition to the central district has three research station including Shahid Sadoughi Desert Research , Nir Rangeland Research, Medicinal Plants Research, and Forest and Rangeland Laboratory. Now, department members are including four faculty members (three PhD, one MS) and four researchers (non - faculty member) and three work forces.

  معرفی بخش تحقیقاتی جنگل و مرتع

  بخش تحقيقات جنگل و مرتع  از فروردین ماه 1362 همزمان با تشكيل مركز تحقيقات  کشاورزی و منابع طبيعي استان يزد  در وزارت کشاورزی شروع به فعاليت نموده است. این بخش در آغاز سال 1370 به مرکز تحقیقات کشاورزی و امور دام استان در وزارت جهاد سازندگی انتقال یافت. پس از ادغام  وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی ، از سال 1382 با نام بخش جنگل و مرتع  در مجموعه ادغام شده با نام مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد ( وزارت جهاد کشاورزی) به فعالیت خود ادامه می دهد. این بخش علاوه بر حوزه مرکزی،  دارای سه ایستگاه تحقیقات بیابان شهید صدوقی، تحقیات مرتع نیر، تحقیقات گیاهان دارویی و آزمایشگاه جنگل و مرتع  می باشد. ،   تعداد پرسنل بخش در حال حاضر  جمعاً 11 نفر که شامل 4 نفر هيات علمي (3نفر دكترا، 1 نفر كارشناس ارشد) و 4 نفر محقق غير هيات علمی با سه نیروی خدماتی می باشند.

   

  اهداف و کارکرد های تحقیقاتی بخش

  1 ـ ارائه و اجراي طرح هاي تحقيقاتي در زمينه مرتع، بيابان، جنگل، گياه شناسي، گياهان دارويي، حمايت و حفاظت از منابع طبيعي

  2 ـ تهيه و تدوين مقالات علمي در زمينه منابع طبيعي و شركت در همايش ها و كنفرانس هاي استاني، ملي و بين‌المللي

  3 ـ تهيه و تدوين كتب در زمينه مرتع، بيابان، جنگل، گياهان دارويي و...

  4 ـ همكاري با مراكز علمي و تحقيقاتي و آموزشي

  مشخصات ایستگاه ها و آزمایشگاه بخش

  1) ایستگاه تحقیقات بیابان شهید صدوقی

  ايستگاه تحقيقات شهيد صدوقي با مساحت 23 هكتار و 6 نفر پرسنل در 25 كيلومتري شمال شرقي يزد در كنار جاده- يزد  با ارتفاع 1160 متر از سطح دريا در حوزه دشت يزد ـ اردكان با طول 12، 54 و عرض 1، 32 و ميانگين بارندگي 50 ميليمتر واقع شده است. حداقل مطلق درجه حرارت ایستگاه در دوره 10 ساله، 5/13- و حداكثر مطلق 5/45 درجه سانتيگراد مي باشد. در سيستم آمبرژه در رديف  مناطق خشك سرد محسوب مي‌شود. فعاليت عمده ايستگاه اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مدیریت عرصه های بیابانی و بررسي گياهان مقاوم به خشكي و سازگار با مناطق بياباني مي باشد.

   نظر به اهميت گياهان مناطق بياباني و به منظور حفظ و نگهداري گياهان مقاوم به خشكي و شن‌دوست موجود در استان و همچنين نباتات غير بومي ساير نقاط كشور و جهت بررسي هاي مربوط به سازگاري گونه ها، مطالعات فنولوژيكي و در نهايت معرفي مناسب‌ترين گونه ها جهت احياء مناطق بیابانی استان و نقاط مشابه آن در ايران و توليد نهال، بذر و قلمه در این ایستگاه  اقدام به تاسيس باغ گياهشناسي مناطق بياباني شده است که تاكنون 195 گونه از گياهان مناطق  بياباني در قطعات  گیاهشناسی ایستگاه مستقر شده اند.

   

  2) ایستگاه تحقیقات مرتع نیر

  ايستگاه تحقيقات مرتع نير در حوزه آبريز پشتكوه(شيب جنوبي ارتفاعات شيركوه) از توابع شهرستان تفت و در فاصله حدود 100 كيلومتري از مركز استان يزد  و 25 كيلومتري شهر نير واقع شده است.  مساحت ايستگاه 200 هكتار مي‌باشد. اين ايستگاه در حدود جغرافيايي '12و 54  طول  شرقي  و  '22 و31 عرض شمالي قرار دارد. حدود ارتفاعي  عرصه 2110-2170 متر از سطح دريا و شيب عمومي آن كمتر از 3 درصد است. ميانگين بارندگي منطقه 130 ميليمتر در سال مي‌باشد كه كمترين مقدار آن 27 ميليمتر(سال زراعي 79-1378) و بيشترين مقدار آن برابر 263 ميليمتر متعلق به سال زراعي (72-1371) بوده است.

  عرصه الگويي از مراتع دشتهاي مرتفع در مناطق استپي محسوب مي‌شود. در ارزيابي پوشش گياهي منطقه در سال 1365 (همزمان با اجراي قرق)، تيپ عمومي عرصه   (Artemisia sieberi - Scariola orientalis) اعلام شده است. ولي در  اثر قرق آثار  افزايش  توليد و درصد پوشش گياهي گونه‌هاي Stipa barbata و Salsola rigida بخوبي مشهود است . عمده فعاليت ايستگاه در زمينه بررسي مديريت چراي دام در مراتع استپي كشور مي باشد. این عرصه از سوی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان ایستگاه تحقیقاتی درجه یک در زمینه تحقیقات مرتع مناطق خشک  در بخش تحقیات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد پذیرفته شده است. اهداف عمده ایستگاه بشرح ذیل می باشد.

  1) پایش کمی و کیفی پوشش گیاهی داخل و خارج ایستگاه  به عنوان الگویی از مراتع استپی ایران

  2) بررسي تأثير شدتهاي مختلف چراي دام بر تغييرات پوشش گياهي و عملكرد دام جهت ارائه الگوي شيوه چرايي مناسب در مناطق استپي

  3) مطالعه تغييرات پوشش گياهي تحت شرايط چراي مداوم و حفاظت از چرا

  4) مطالعات فنولوژي و تغييرات ذخاير كربوهيدرات‌ها در گونه‌هاي مهم مراتع استپي و بكار گيري داده‌هاي آن جهت تعيين زمان ورود و خروج دام به مرتع

  5)  بررسي تغييرات كيفيت و كميت علوفه گونه‌هاي مهم مراتع استپي ایران

  6)  بررسي رفتار چرايي دام در شرايط مختلف حاكم بر مراتع استپي ایران

  7)  بررسي امكان استفاده آهوي ايراني (Gazella subgutturosa) و مقايسه بازدهي اقتصادي آن با دام بز بومی در مراتع استپي ايران

  8) ارائه  برنامه راهبردي مديريت چراي دام در مناطق استپي ایران

   

   

   

                  

   

  3) ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی

  ايستگاه گياهان دارويي شاهديه ايستگاه تحقيقات گياهان دارويي استان يزد به مساحت 40 هكتار با مختصات عرض جغرافيايي49 ،55،31 شمالي و طول 27،15،54  شرقي به ارتفاع 1209 متر از سطح دريا در منطقه گردفرامرز شهرستان شاهديه يزد واقع شده است. متوسط بارندگي منطقه حدود 60 ميليمتر كه بيش از 80 درصد آن در فصول زمستان و بهار ريزش مي‌كند . ميانگين درجه حرارت سالانه  5/18 درجه سانتيگراد كه حداكثر آن در تيرماه مي باشند حداكثر مطلق درجه حرارت منطقه 5/45 درجه سانتيگراد و حداقل آن 15- درجه سانتيگراد مي‌باشد. متوسط سرعت بادهاي غالب منطقه 35-45 كيلومتر در ساعت مي‌باشد . براساس طبقه بندي دو مارتن اقليم منطقه فرا خشك گرم مي‌باشد. عمده فعاليت در این ایستگاه،  اجراي طرح هاي تحقيقاتي در زمينه گياهان دارويي مي باشد. 206گونه گياه دارويي در اين ايستگاه كشت شده وگياهان از نظر زمان كاشت، فنولوژي، سازگاري ومقاومت به خشكي مورد بررسي قرار گرفته اند.

   

   

   

  4) مشخصات آزمایشگاه جنگل و مرتع

  بخشی از این  آزمایشگاه در محل ایستگاه شهید صدوقی مستقر می باشد که  در زمینه گیاه شناسی  گیاهان استان فعالیت می کند که حاصل آن هرباریوم تجهیز شده فلور استان یزد در این محل می باشد. در  این هرباريوم 882 گونه هرباريومي نگهداری می شود. سايت تحقيقاتي لايسيمتری در زميني به مساحت 5/0 هكتار جهت تعيين نياز آبي گياهان كويري در کنار این آزمایشگاه فعالیت دارد.  بخش دیگری از این آزمایشگاه  که به تحقیقات گیاهان دارویی می پردازد فعلا در ایستگاه مرکز ی مرکز تحقیقات قرار دارد.

  همکاران بخش

  آقای مهندس محمدتقی زارع

   

                              

    خانم  دکتر زارع کیا

   

   

   

   

   

     Related image

  ✿✿درخواست های گرافیکی شما✿✿آواتار، کارت تبریک ، حدیث تصویری✿✿

  روابط عمومی مرکز

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0