• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد گزارش داد
عنوان : توانمندسازی كارشناسان پهنه های كشاورزی استان یزد با برگزاری دوره های آموزش عملی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ 
ساعت : ۹:۳۴:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

طی یک برنامه فشرده یک ساله، کارشناسان پهنه های بخش کشاورزی استان یزد با فراگیری دوره های آموزش عملی، مهارتهای فنی خود را افزایش خواهند داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد، با حضور مهندس میثمی تبار مدیر کل دفتر آموزش کارکنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، مهندس سجادی پور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان یزد مسئولین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد،مدیران ستادی و اجرایی و 80 نفر از کارشناسان پهنه های بخش کشاورزی استان یزد دوره آموزش عملی مهارت افزایی کارشناسان پهنه در سالن شهید بهشتی سازمان جهاد کشاورزی یزدافتتاح گردید.

بر پایه این گزارش مهندس میثمی تبار با بیان اینکه دوره مذکور در استان یزد به عنوان هیجدهمین استان کشور برگزار خواهد شد افزود بخش کشاورزی دارای 3 ضلع اساسی منابع و نهاده ها، مکانیزاسیون و تکنولوژی، و مهمتر از همه آموزش و ضریب نفوذ دانش فنی به مزرعه است که ما تاکنون در دو ضلع اول اقدامات خوبی انجام داده ایم ولیکن در مورد ضلع سوم که مهمترین ضلع هم می باشد غافل مانده ایم و لذا ضرورت دارد تا سرمایه و امکانات خود را جهت توانمندسازی فنی و عملی کارشناسان پهنه ها که به منزله پزشکان عمومی در بخش محسوب می شوند به کار بگیریم.

در این دوره آموزش مهارت افزایی، 80 نفر از کارشناسان پهنه های بخش کشاورزی تا پایان سال بمدت 360 ساعت آموزش های عملی را در زمینه های مختلف مرتبط با بخش فرا خواهند گرفت.

بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0