• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد گزارش داد
عنوان : برگزاری جلسه مشترك محققین مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی و اداره كل منایع طبیعی یزد
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 
ساعت : ۱۴:۱۶:۱۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه مشترک محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل منایع طبیعی یزد برگزار گردید. درایتدای این جلسه گزارش طرح‌هاي بخش تحقيقات جنگل و مرتع و بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی یزد توسط مسئولین بخش ارایه گردید و سپس رئيس و معاونين فني و آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در مورد همكاريهاي دو جانبه و الويت‌هاي تحقيقاتي مورد نياز توضیحاتی را ارایه نمودند و برلزوم ارتباط و تعامل بيشتر محققان و ادارات مختلف منابع طبيعي و آبخيزداري تاکید شد.  تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي آبخيزداري و جنگل و مرتع و پيگيري جذب اعتبارات 2% توسط محققان مركز تحقيقات بر اساس الويت‌هاي مورد نياز اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان در قالب شركت‌هاي دانش بنيان از دیگر مصوبات این جلسه بود.بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0