• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
رو عنوان : روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد گزارش داد
عنوان : تاسیس شعبه انجمن علمی مرتع داری ایران در استان یزد
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ 
ساعت : ۱۲:۲۹:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسه ای در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در مورخه 1397/1/26 با حضور نمایندگانی از دانشگاه یزد، دانشگاه اردکان، دانشگاه آزاد اسلامی میبد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع کشورو مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر برخورداری معاون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد با ذکر خیر مقدم به حضار، در مورد جایگاه و اهداف مرکز رشد کشاورزی استان یزد، مستقر در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد که زیر نظر پارک علم و فناوری استان یزد می باشد، پرداختند. سپس آقای دکتر باغستانی با تشکر از حضور فعال همکاران در جلسه، ضمن قرائت نامه انجمن علمی مرتع داری پیرامون آیین نامه شعبه استانی انجمن مرتعداری، توضیحاتی ارائه نمودند. سپس هر یک از نمایندگان دستگاههای تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی با تاکید بر ضرورت تاسیس شعبه انجمن در استان یزد به میزان و چگونگی همکاری با این شعبه پرداختند و در نهایت با تاکید بر تشکیل شعبه در مرکز استان، اولویت تاسیس شعبه انجمن در محل مرکز رشد کشاورزی استان یزد مورد توافق اعضاء شرکت کننده در جلسه قرار گرفت و مقرر گردید اقای دکتر ناصر باغستانی میبدی، پی گیری امور مشارکتی را تا حصول نتیجه عهده دار باشند. همچنین از همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد که محل دفتر و تجهیزات اولیه را در اختیار شعبه می گذارند قدردانی گردید.بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0