دوشنبه, 29 مهر 1398

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد

  • ساعت : ۱۴:۲۴:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ 
دكتر گل محمدی رئیس پژوهشكده مركبات و میوه‌ های نیمه ‌گرمسیری در بازدید از بزرگترین بانك ژن انار كشور :تعدای از ژنوتیپ های امیدبخش در دست بررسی هستند كه بزودی معرفی و مورد استفاده تولیدكنندگان انار كشور قرار می گیرد
روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد
رئیس پژوهشكده مركبات و میوه‌ های نیمه ‌گرمسیری در بازدید از بزرگترین بانك ژن انار كشور :تعدای از ژنوتیپ های امیدبخش در دست بررسی هستند كه بزودی معرفی و مورد استفاده تولیدكنندگان انار كشور قرار می گیرد
 به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد:

دکتر مرتضی گل‌محمدی رییس موسسه تحقیقات مرکبات  ومیوه های گرمسیری کشور به همراه دکتر فتاحی مقدم معاون پژوهشی پزوهشکده،دکتر سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی رئیس مرکزودکتر محمدرضا وظیفه شناس معاون پژوهشی مرکز در روز چهرشنبه16مهرماه98 از کلسکیون انار مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد بازدید کردند.
در این بازدید دکتر گل محمدی اشاره داشتند:بزرگترین بانک زن انار کشور با792 ژنوتیپ در مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد واقع شده است که این بانک بعنوان مهمترین منبع تولید رقم های جدید می باشد. براین اساس تعدادی از ژنوتیپ های امید بخش در دست بررسی هستند که بزودی معرفی و مورداستفاده تولیدکنندگان انار قرار خواهند گرفت.
در ادامه سفر، در جلسه ی دکتر وظیفه شناس معاون پژوهشی مرکز،فعالیتها و دستاوردهای مرکز  در زمینه پژوهشی ارائه نمودند .

 
روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد
  
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها