دوشنبه, 29 مهر 1398

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد

  • ساعت : ۱۰:۵۹:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ 
مجمع شركت دانش بنیان مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان یزد برگزار گردید
روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد
باحضور همکاان شاغل وبازنشسته مجمع شرکت دانش بنیان مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد برگزار گردید
به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد:
مجمع شرکت دانش بنیان مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد  با حضور همکاران شاغل وبازنشسته در نمازخانه مرکز برگزا ر گردید.در این مجمع  انتخابات هیات مدیره وبازرسن انجام شد که نفرات زیر جهت هیات مدیره و بازرس انتخاب گردیدند.
هیات مدیره:
1-محمدرضا وظیفه شناس
2- جواد زارع
3- ابوالفضل خیرخواه
4-خانم زارع کیا
5-علی شفیع نادری
بازرسان:
1-جلال سالم
2-محمدتقی زارع 


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها