دوشنبه, 29 مهر 1398

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد

  • ساعت : ۱۱:۲۵:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
جلسه هم اندیشی هسته ها و واحدهای فناور مركز رشد كشاورزی در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان یزد برگزار گردید
روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد
جلسه هم اندیشی هسته ها و واحدهای فناور مرکز رشد کشاورزی در مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد
به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد

جلسه هم اندیشی هسته ها و واحدهای فناور مرکز رشد کشاورزی در مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد برگزار گردید
چهارمین جلسه هم اندیشی هسته ها و واحدهای فناور مستقر با موضوع تجاری سازی تحقیقات در مرکز رشد کشاورزی در سال جاری در تاریخ  13/7/1398 با حضور واحد های فناور مستقر در مرکز رشد کشاورزی و تعدادی از واحدهای فناور مرتبط در پارک علم و فناوری یزد و شرکت های فعال در زمینه کشاورزی، مسئول تجاری سازی و انتقال یافته ها، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات، رئیس مرکز رشد کشاورزی، مسئولین محترم بخش های تحقیقاتی، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و کارگزار فن بازار منطقه ای استان در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان یزد برگزار گردید.


 روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها