• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
عنوان : كارشناسان بخش آفات وبیماریهای مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان یزد بهمراه پزوهشگران موسسه اصلاح وبذر از مزارع گندم وجو شهرستان خاتم بازدید نمودند
زير عنوان : روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ 
ساعت : ۱۱:۱۰:۴۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد
 دکتر ملیحی پور و دکتر قزوینی پژوهشگران موسسه اصلاح و بذر و کارشناسان بخش آفات وبیماریهای مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد بهمراه کارشناسان پهنه، از مزارع گندم وجو شهرستان خاتم بازدید نمودند.

 
روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد


بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0