• سایت رهبری
  • سایت ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی دولت
عنوان : حضوركارشناسان مركزتحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در جلسه طرح ارتقاء سلامت
زير عنوان : روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ 
ساعت : ۱۰:۴۵:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد:
جلسه طرح ارتقاء سلامت با حضور مهندس شریفی مقدم مجری ملی طرح توسعه پایدار کشاورزی و دبیر طرح ارتقاء سلامت معاونت ترویج سازمان تحقیقات و کارشناسان معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و محققان وکارشناسان مرکزتحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد 
در اطاق جلسات معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید.
 روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان یزد


بازگشت           چاپ چاپ         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0